FACELIFT

… in al zijn facetten

Het gezicht: uw toegang tot de wereld

Het gezicht is een van de meest complexe en meest fascinerende entiteiten van het menselijk lichaam. Onze emoties zijn erop af te lezen, we drukken er ons mee uit, we interageren ermee en komen nader tot elkaar. Andere lichaamsdelen zijn in het dagelijks leven veelal bedekt met kleren, maar het gezicht is altijd zichtbaar en vormt uw toegang tot de wereld.

Uw visitekaartje

Of we een persoon sympathiek vinden, is vaak binnen enkele seconden duidelijk nadat we elkaar voor het eerst zien. Hoe mensen ons beoordelen, hangt vaak af van die eerste blik op ons gezicht. Ieder gezicht is anders en verandert in de loop van een leven. De huid wordt slapper, de onderhuidse spieren en weefsels hangen wat door en het gezicht verliest zijn jeugdige aanblik. Op een dag herkennen sommige mensen zichzelf nog nauwelijks in de spiegel.

“Dat ben ik niet, zo voel ik me helemaal niet!”

Wanneer u niet tevreden bent met uw spiegelbeeld, is een facelift door Dr. Hubmann voor u dé oplossing om de wereld een nieuwe persoon voor te stellen.

Ingreep

lifting van het aangezicht

Verblijf

1-2 overnachtingen

Duur van de behandeling

1,5-4 uren

Hersteltijd

3-4 weken

Veel mensen denken bij een facelift aan gezichten die er als een masker uitzien. De bedoeling van Dr. Hubmann is echter om een natuurlijk ogende verjonging na te streven. U moet er na deze behandeling weer ontspannen, verkwikt en uitgerust uitzien.

Met deze methode kan het gedeelte van uw gezicht boven de wenkbrauwen worden gecorrigeerd en strakker worden gemaakt. Bij deze minimaal invasieve techniek maakt men kleine insnedes langs de haargrens en voert vervolgens een endoscopische voorhoofdslift uit. Daardoor wordt het hele voorhoofd gelift. Wanneer er een duidelijk huidoverschot is aan het voorhoofd met eventueel diepe rimpels, kan men een insnede maken in de behaarde hoofdhuid, daar huid verwijderen en op die manier het voorhoofd meer corrigeren en strakker maken.

Afhangende wenkbrauwen veroorzaken al snel een vermoeide gelaatsuitdrukking. Dit wordt echter eenvoudig gecorrigeerd met een wenkbrauwlift waarbij de wenkbrauwen worden opgetrokken en hierdoor onmiddellijk een wakkere uitstraling ontstaat. Een endoscopische wenkbrauwlift gebeurt via kleine insnedes aan de zijdelingse haarlijnen en met onderhuidse ankertjes via de sleutelgat techniek. Wanneer de huid boven de wenkbrauwen duidelijk verslapt is en de wenkbrauwen daardoor sterk doorhangen, kan men direct boven de wenkbrauwen discreet een insnede maken, huid verwijderen en door een ragfijne naad een lifting uitvoeren.

Een midfacelift – een lifting van het middelste deel van het gelaat – is uitermate geschikt om ter hoogte van de jukbeenderen en de zones erboven en eronder te corrigeren. Er wordt daarbij ter hoogte van de oren een insnede gemaakt in de haarlijn. De dieper liggende weefsellagen worden zorgvuldig vrijgemaakt zodat ze onderhuids kunnen worden verplaatst en vastgemaakt. Dr. Hubmann past de SMAS-techniek (submusculair aponeurotisch systeem) toe waardoor hij spanning op de huidnaad vermijdt en er ragfijne littekens ontstaan.

Wanneer er vooral in het onderste deel van het gelaat – dus aan de wangen, de onderkaak en de overgang naar de kin – huid doorhangt, is een lower facelift geschikt om uw wens naar verjonging in vervulling te laten gaan. Afhankelijk van de hoeveelheid overtollige huid, maakt men ofwel voor of achter het oor een insnede tot aan de onderste haarlijn. De dieper gelegen weefsellagen worden ook hier met de grootste precisie vrijgemaakt zodat ze onderhuids kunnen worden bijgewerkt en vastgemaakt. Dr. Hubmann past de SMAS-techniek (submusculair aponeurotisch systeem) toe waardoor hij spanning op de huidnaad vermijdt en er ragfijne littekens ontstaan.

De SMAS-techniek (submusculair aponeurotisch systeem) is een methode waarbij de onderhuids liggende weefsellagen microchirurgisch worden vrijgemaakt, gecorrigeerd en opnieuw vastgemaakt. Op die manier is een verjonging mogelijk in een bepaalde zone van het gelaat zonder dat de zichtbare huid te strak lijkt te staan. Dr. Hubmann gebruikt deze techniek onder andere voor het liften van het middelste of onderste deel van het gelaat.

Ook in de hals kan er een slap en onfraai huidoverschot ontstaan. Daardoor komen kin-, hals- en nekregio rimpelig en uitgezakt over. In het Engels noemt men dit treffend “turkey neck” (“kalkoennek”). Afhankelijk van de probleemzone kan men met verschillende technieken (halslift, kinlift) huid verwijderen en door correctie van de dieper gelegen structuren verslanking en verjonging bereiken.

Deze methode is een nieuwe techniek die voor haast alle ingrepen aan het gelaat bruikbaar is. Met microscopisch kleine weerhaakjes bezette draadjes worden via canules onderhuids ingebracht om zo een strakkere huid te verkrijgen. De draadjes resorberen na verloop van tijd, maar zorgen in het omliggende weefsel voor een verhoogde collageen opslapeling en verdere versteviging.

Welke methode voor u het beste resultaat kan opleveren, kunt u bespreken tijdens een persoonlijke consultatie. Dr. Hubmann voorziet dan veel tijd om samen met u een individueel behandelplan uit te werken, helemaal volgens het motto “ABSOLUTELY YOU”.

Kwaliteitsbelofte

Zoals alle behandelingen voert Dr. Hubmann ook faceliften met de grootste zorgvuldigheid uit. U wordt vóór, tijdens en na de ingreep met veel zorg omringd door hem en zijn team. Opdat de ingreep een optimaal resultaat zou opleveren is ook uw consequente inzet nodig. Leef daarom nauwgezet alle richtlijnen na met betrekking tot de herstelperiode. Dan staat niets uw nieuwe YOU nog in de weg!

Veel Gestelde Vragen

Het is belangrijk om meteen na een facelift consequent voor afkoeling te zorgen. Op die manier kunt u zwellingen en blauwe plekken tijdig voorkomen. De eerste week moet u uw gezicht sparen en vermijden van veel te spreken of taaie spijzen (bijv. biefstuk) te kauwen. Dr. Hubmann raadt ook aan om in die periode het hoofd en bovenlichaam steeds wat hoger te leggen. Ontspannen op de bank of in uw favoriete zetel zitten en een tweede hoofdkussen in bed bevorderen een voorspoedige genezing.

Na een facelift treden er bijna altijd zwellingen en kleine bloeduitstortingen op. De eerste week mag u die niet schminken of verbergen met make-up. Dat beïnvloedt de actieve wondgenezing immers negatief. De meeste mensen verkiezen dan ook thuis te rusten, liever dan veel gezelschap op te zoeken.

Om uw gezicht voldoende tijd te geven om te genezen en om een optimaal resultaat te bekomen van de operatie, wordt aangeraden gedurende 4 weken sportactiviteiten te vermijden.

Een facelift kan heel goed tegelijkertijd met andere operaties worden uitgevoerd. Het kan dan gaan om operaties aan de ogen, de borsten of andere lichaamsdelen. Aarzel niet om uw wensen hier te bespreken tijdens de consultatie met Dr. Hubmann.

De eerste dagen na de ingreep kan er pijn optreden, dewelke tijdens het verblijf regelmatig behandeld wordt met de nodige pijnstillers. Ook voor de periode thuis wordt de nodige pijnmedicatie voorzien voor een comfortabel genezingsproces.

De littekens kunnen voor een stuk verborgen worden onder het haar of achter de oren. Dr. Hubmann heeft na meerdere honderden aangezichts ingrepen zijn hechtingstechniek geperfectioneerd; daardoor zijn naden ook van dichtbij zo goed als onzichtbaar.

Uw gezicht blijft als deel van het levende lichaam onderhevig aan de normale veranderingen. Het kan dus gebeuren dat de huid na enkele jaren weer wat van haar elasticiteit verliest. Dat kunt u in zekere mate tegengaan door consequente bescherming tegen de zon en een goede huidverzorging.

FACELIFT SURGERY

… and all its facets

Ingreep

lifting van het aangezicht

Verblijf

1-2 overnachtingen

Duur van de behandeling

1,5-4 uren

Hersteltijd

3-4 weken

The Face: Our Gateway to the World

The human face is one of the most complex and fascinating structures of the body. We display our emotions on our face and use it to express ourselves, as well as interact with and become closer to others. While other parts of our body are usually covered by clothing, our faces are visible at all times and therefore act as our “gateway to the world.”

Our calling card

When we encounter others for the first time, our impression of them often forms in a matter of seconds. The first time people see our face often permanently determines how they perceive us. Every face is different, and all faces change over time. Our skin slackens, and the muscles and tissues below the skin start sagging, causing our face to lose its youthful appearance. Some people barely recognize themselves in the mirror.

“That can’t be me! I don’t feel the way I look at all!”

If you are dissatisfied with the way you look, facelift surgery by Dr. Hubmann can help you present yourself to the world in a whole new way.

Many people associate a facelift with a mask-like appearance. However, Dr. Hubmann’s treatment objective is to restore your face’s youthful appearance. His aim is for you to look refreshed, recovered, and rested. Facelift surgery can tighten, lift, and reshape certain aspects of your face in accordance with your preferences and desires.

Forehead lift surgery can lift and smoothen the part of your face above your eyebrows. In the minimally invasive technique, small incisions are placed at the hairline for an endoscopic forehead lift, which lifts the entire forehead. If you have a significant amount of excess skin with deep furrows on the forehead, an incision can be placed in the scalp under your hair to allow removal of the excess skin. This can more effectively lift and smoothen this part of the face.

If your eyebrows sag, making you look tired, a brow lift can raise your eyebrows and make you look more vibrant. An endoscopic brow lift involves small incisions at the hairline at your temples. A keyhole technique is then used to place anchors below the skin. If the skin above the eyebrows has significantly slackened, causing the eyebrows to sag considerably, a discreet incision is placed directly above the eyebrows. Some skin is removed and some is lifted through an extremely fine incision.

Mid-facelift surgery is ideal for lifting and rejuvenating the area around, above, and below the cheekbones. For this procedure, an incision is placed at the hairline at the level of the ears. The lower-lying tissue layers are carefully dissected to allow them to be reshaped and attached below the skin. Dr. Hubmann uses the superficial musculoaponeurotic system (SMAS) facelift technique, which prevents tension on the skin incision and creates only extremely fine scars.

If sagging is concentrated on the skin on the lower part of your face – the cheeks, jaw, and transition to the chin, lower facelift surgery is particularly suitable for restoring your youthful appearance. Depending on the extent of sagging, an incision is placed either in front of or behind the ear and continued to the lower hairline. Here too, the deeper-lying tissue layers are dissected with high precision to allow them to be reshaped and attached below the skin. Dr. Hubmann uses the superficial musculoaponeurotic system (SMAS) facelift technique, which prevents tension on the skin incision and creates only extremely fine scars.

  • The superficial musculoaponeurotic system (SMAS) technique involves microsurgical dissection, shaping, and reattachment of the tissue layers below the skin. This method reshapes the relevant part of your face to restore your youthful appearance without the visible skin looking overstretched. Dr. Hubmann uses this technique for procedures such as mid-facelift or lower facelift surgery.

Excess skin of the neck can also sag and become unattractive, making the chin, throat, and neck look wrinkled and slack (“turkey neck”). Depending on the problem area, different techniques (neck lift, chin lift) can be used to remove the skin, and by dissecting the underlying structures, the neck can look slimmer and younger.

This new technique has become established and is used for nearly all parts of the face. For the procedure, cannulas are inserted under the skin. A microscopic barb is used to insert threads through the cannulas; the threads anchor the skin and lift it. The threads are absorbed over time but promote collagen accumulation in the surrounding tissue, which makes the skin more taut.

During the personalized consultation, you will learn which method or combination of them can achieve the best results for you and Dr. Hubmann will develop an individual treatment plan based on his ABSOLUTELY YOU concept.

Quality care

As with all of his treatments, Dr. Hubmann performs facelift surgery with the utmost precision. You will receive close attention and care from both him and his team before, during, and after the procedure. Your adherence to the recommendations for postoperative care is essential to ensure that you are fully satisfied with the results of your facelift. This will pave the way to a new YOU.

Frequently asked Questions

It is important for you to keep the area cool after facelift surgery, which will help prevent swelling and bruises. In the first week after surgery, you should avoid any strain on your face, excessive talking, and chewing tough foods (such as steak). Dr. Hubmann also recommends that you keep your head and upper body somewhat elevated during this period. Sitting in a relaxed position on the couch or your favorite armchair and placing a second pillow under your head when sleeping will promote and accelerate healing.

Swelling and minor bruising are common after facelift surgery. In the first postoperative week you should not cover swelling or bruising with makeup, because this can negatively impact active wound healing. In addition, the marks from the surgery will be obvious during the initial postoperative period. Most people prefer to recover at home rather than go out in public

To allow your face enough time to heal and optimize the results of the surgery, you should refrain from exercising for 4 weeks.

Facelift surgery can easily be combined with other procedures during the same operation. These may include procedures around the eye, on the breasts, or on other parts of the body. Please do not hesitate to discuss your goals with Dr. Hubmann during your consultation

Some minor pain can occur in the days following the procedure. However, during your stay with us, Dr. Hubmann will manage your pain and prescribe appropriate pain medication for your recovery at home.

The scars may be partly hidden by your hair or behind your ears. In the hundreds of facial plastic surgery procedures Dr. Hubmann has performed, he has perfected his suturing technique, making the incisions nearly undetectable.

Your face will continue to be subject to normal changes of the body. It is therefore possible that your skin will lose some of its elasticity again over the course of time. In general, you can protect your skin from aging by consistently applying sun protection and diligently caring for your skin.

                   +49 – (0)2203 907 4377                  info@aisthetikos.com                Hauptstrasse 465-467, 51143 Köln

+49 – (0)2203 907 4377
info@aisthetikos.com
Hauptstrasse 465-467, 51143 Köln