BORSTVERKLEINING

Het thema borstvergroting vormt hedendaags geen taboe meer en is reeds in onze maatschappij algemeen aanvaard.

De wens naar kleinere borsten wordt daarentegen duidelijk veel minder openlijk uitgesproken. Vrouwen die lijden onder hun te grote en vaak ook te zware borsten, voelen zich daarom in de steek gelaten. Dat is nergens voor nodig!

Als uw borsten bij het sporten en dagdagelijkse bewegingen voortdurend een last vormen, als u lijdt onder spanningen en pijn in de houdingsspieren of als u mentaal lijdt onder uw toestand, dan kan Dr. Hubmann u helpen met een borstverkleining of een mammareductieplastiek. De bedoeling is dat u vrij en vol zelfvertrouwen weer van het leven kunt genieten!

Ingreep

mammareductieplastiek

Duur van de behandeling

2-3 uren

Verblijf

1 overnachting

Hersteltijd

3-4 weken

aisthetikos | Dr. Hubmann | bruststraffung

Er zijn verschillende methodes die horen bij een borstverkleining. Ondermeer wordt het overtollige borstweefsel verwijderd, de borsten worden gelift, het geheel wordt aan uw figuur aangepast en vervolledigd met een correcte plaatsing van de tepels. Dr. Hubmann beheerst veel van de modernste operatietechnieken waarmee hij uw borst een aantrekkelijke en jeugdige vorm kan geven.

Duur van de operatie: 2 - 3 uren voor beide borsten
Verdoving: algemene verdoving
Overnachting: 1 nacht
Nabehandeling: een speciale steun-bh gedurende 6 weken
Hechtingen verwijderen: niet van toepassing
Werkonbekwaamheid voor kantoorwerk: 1 - 2 weken
Belasting-/sportverbod: na 4 weken rustig starten

Welke methode u het beste resultaat kan bieden, kunt u bespreken tijdens de consultatie. Dr. Hubmann voorziet veel tijd om samen met u een individueel behandelplan uit te werken, helemaal volgens het motto “ABSOLUTELY YOU”.

Kwaliteitsbelofte

Zoals alle behandelingen voert Dr. Hubmann ook een borstverkleining met de grootste zorgvuldigheid uit. U wordt vóór, tijdens en na de ingreep met veel zorg omringd door hem en zijn team. Opdat de ingreep een optimaal resultaat zou opleveren is ook uw consequente inzet nodig. Leef daarom nauwgezet alle richtlijnen na met betrekking tot de herstelperiode. Dan staat niets uw nieuwe YOU nog in de weg!

Plastische und Ästhetische Chirurgie | Dr. Hubmann | unterlidstraffung, faltenbehandlung

Veel Gestelde Vragen

 • Hoeveel kleiner worden mijn borsten?

  Dat hangt in hoge mate af van hoe groot uw borst bij het begin was en in hoeverre u ze wilt laten verkleinen. Er moet onder de tepel ook voldoende weefsel behouden blijven zodat de doorbloeding mogelijk blijft. In uitzonderlijke gevallen en in geval van een belangrijke verkleining kan het nodig zijn de tepels te verplaatsen. Al deze aspecten worden tijdens de consultatie uitvoerig onderzocht en besproken.

 • Kan ik na een borstverkleining nog borstvoeding geven?

  In principe blijven de verbindingskanalen van de borstklier naar de tepel behouden en is borstvoeding dus ook na een borstverkleining mogelijk. U moet wel een tussentijd van een jaar respecteren opdat de genezingsprocessen afgerond zijn.

 • Verandert de gevoeligheid van de tepels?

  De aanrakingsgevoeligheid van de borst kan na een borstlift individueel variëren. Sommige vrouwen beschrijven een verminderde sensibiliteit, anderen ervaren na een borstlift een verhoogde gevoeligheid.

 • Hoe zien de tepels eruit na een borstverkleining?

  Bij een borstverkleining worden de tepels kleiner gemaakt en op die manier aangepast aan de kleinere borst. De positie van de tepels wordt eveneens gewijzigd; de tepels worden hoger geplaatst en zorgen hierdoor voor een jeugdige en opgefriste totaalbeeld van uw borsten.

 • Heb ik pijn na een borstverkleining?

  De eerste dagen na de ingreep kan er pijn optreden, dewelke tijdens het verblijf regelmatig behandeld wordt met de nodige pijnstillers. Ook voor de periode thuis wordt de nodige pijnmedicatie voorzien voor een comfortabel genezingsproces.

 • Waar zitten de littekens van een borstverkleining?

  Afhankelijk van de de grootte van uw borst en de gewenste verkleining zijn verschillende technieken mogelijk. Om de tepel zo te plaatsen dat hij past bij de nieuwe borstomvang, is er een cirkelvormige insnede rond de tepelhof nodig. Via deze toegang kan men een bepaalde hoeveelheid borstweefsel verwijderen. Als er meer weefsel weggehaald moet worden, is er een naad nodig die loodrecht van onder de tepelhof naar de borstplooi loopt. Bij een ingrijpende borstverkleining moet men daarbovenop een horizontale naad maken in de borstplooi; dat litteken verdwijnt meestal volledig onder uw nieuwe borst. Alle ontstane littekens verbleken merkbaar na verloop van tijd en kunnen zonder problemen worden verborgen in bh’s of bikini. We raden aan om de littekens vanaf de vijftiende dag na de operatie regelmatig te verzorgen met een littekencrème of speciale siliconengel. U moet tijdens de eerste zes tot twaalf weken de littekens ook consequent beschermen tegen de zon met kledij of een zonnecrème van minstens SPF factor 50. Dat vermindert het risico op overmatige littekengroei.

 • Is het resultaat van een borstverkleining blijvend?

  Uw verkleinde borst blijft als deel van het levende lichaam onderhevig aan de normale veranderingen. Zo kunnen bijvoorbeeld sterke gewichtsschommelingen, zwangerschappen of vorderende leeftijd een invloed hebben op de vorm en grootte van uw borst.